Lördag 23 november kl. 16.00. Byskolan Stavsnäs Skolvägen 15

Katarina Schoerner Carr

"alldeles i aska lagd"
en bit av 1700-talet i ord och bild
Entré medlemmar 100:-, övriga 120:-


Bilder från Guidningen på Kyrkudden Sjöhistoriska Stigen 20 juli 2019. 

Detta är Christer Skogsberg från företaget Custice. Han har blivit Hedersmedlem i Djurö Konst & Kultur.

Christer har skänkt föreningen en fantastisk skrivare som föreningen kommer att få mycket stor glädje av.

Här avtackas Christer av ordförande Lotta Lagerman. 


Antalet besökare sedan 2016-07-15:

Aktuella program