Genomfört 2023

Torsdag 9 mars  kl. 19.00 Byskolan Stavsnäs Skolvägen 15

MARIA UNDE WESTERBERG Resekåseri

Måndag 6 mars kl. 10 - 11 Byskolan Stavsnäs Skolvägen 15

Core träning

Söndag 12 feb,  kl. 15.00 -16.30 Byskolan Stavsnäs Skolvägen 15

Salsa.

 

Aktuella program