Genomfört 2024

Lördagen 23:e mars kl. 15.00 BYSKOLAN, Skolvägen 15, Stavsnäs

Korv & demokrati

Söndagen 25:e februari kl. 15.00 BYSKOLAN, Skolvägen 15, Stavsnäs

Cirkus Tigerbrand. Gropen

Lördag 10 feb. kl. 14.00 Byskolan Stavsnäs Skolvägen 15

Amerikanska valet, Ove Joanson

Lördag 6 jan. kl.16 Byskolan Stavsnäs Skolvägen 15

Trettondagskonsert

 

Aktuella program