Välkommen som medlem

Vi vänder oss till alla på Djurö/Vindö/Stavsnäs med omgivning, såväl fast boende som fritidsboende. Välj mellan:

 Du blir medlem genom att betala medlemsavgiften till plusgironummer 18 54 49-6.  

Ange namn (vid familjemedlemskap alla som ingår i familjen), adress, e-postadress och telefonnummer.  

Ange även att: jag samtycker till att mina personuppgifter får hanteras i enlighet med Föreningens personuppgiftspolicy. Du kan närsomhelst återta ditt samtycke genom att meddela Föreningen på mejladress info@djurokultur.se.

Välkommen som stödjande medlem

Företag, samfälligheter och andra verksamheter är välkomna att bli stödjande medlemmar.  

Som stödjande medlem betalar du in 500 kronor per år till vårt plusgironummer 18 54 49-6.  

Vi ber dig ange företagets namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress i samband med inbetalningen.  

Intäkterna går odelat till föreningens programverksamhet.  

Som stödjande medlem erbjuds du en länk till din verksamhets hemsida (om sådan finns).  

Intäkt från stödjande medlemskap används för marknadsföring av verksamheten och för att höja kvaliteten i evenemangen. Ditt stödjande medlemskap är därför viktigt!

Hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med ditt medlemskap i föreningen Djurö Konst & Kultur:

För att kunna administrera ditt medlemskap och intresse för vår verksamhet behöver vi ha några uppgifter om dig. Exempelvis namn, adress, e-mejladress och telefonnummer. Vi behandlar dina uppgifter med största respekt och försiktighet och använder dessa enbart i de syften som Föreningen verkar i. Vi följer gällande lag enligt det så kallade GDPR-direktivet (Dataskyddslagen).

Vi delar inte dina uppgifter med andra aktörer om det inte ligger i ditt och Föreningens intresse. Exempelvis andra kulturevenemang eller samarbetspartner. Vi sparar inte dina uppgifter längre än nödvändigt och så länge medlemskapet pågår. Vissa uppgifter måste vi ha kvar av lagliga eller administrativa orsaker. Är du tillfällig besökare till evenemang, då enbart så länge det är aktuellt. Serveras det mat kan det bli aktuellt att få veta om eventuella allergier. Du kan när som helst återta ett samtycke om behandling av dina uppgifter, eller få dessa rättade eller raderade.

Läs om vår personuppgiftspolicy, finns även som länk under kontakt på hemsidan.

 

Aktuella program