Välkommen som medlem

Vi vänder oss till alla på Djurö/Vindö med omgivning, såväl fast boende som fritidsboende. Välj mellan:

 Du blir medlem genom att betala medlemsavgiften till plusgironummer 18 54 49-6.  

Ange namn (vid familjemedlemskap alla som ingår i familjen), adress, e-postadress och telefonnummer.  

Ange även om det är OK att vara med på hemsidans medlemsförteckning (endast åtkomlig för medlemmar).

VänföreningarStödjande Medlemmar

Gunnel och Lars Engwall

Maria Jesus och Jan Löfstrand