Välkommen som stödjande medlem

Företag, samfälligheter och andra verksamheter är välkomna att bli stödjande medlemmar.  

Som stödjande medlem betalar du in 500 kronor per år till vårt plusgironummer 18 54 49-6.  

Vi ber dig ange företagets namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress i samband med inbetalningen.  

Intäkterna går odelat till föreningens programverksamhet.  

Som stödjande medlem erbjuds du en länk till din verksamhets hemsida (om sådan finns).  

Intäkt från stödjande medlemskap används för marknadsföring av verksamheten och för att höja kvaliteten i evenemangen. Ditt stödjande medlemskap är därför viktigt!

 

Aktuella program