Audioguide

Guider till Sjöhistoriska Stigens tre delar
Guides to the three parts of the maritime trail
Nature and Culture Trail

Guiderna finns hos OnsSpotStory.
The guides can be found at OnSpotStory http://www.onspotstory.com
Guiderna är på engelska och finns som Android eller Iphone app.
The guides are in english and there are apps for Android and Iphone.

För att hämta respektive app. How to get the apps:
Under ”OnSpotStory Apps” finns länkar till Android resp. Iphone app.
Eller skanna QR-coden
Under OnSpotStory Apps you will find links to the Android and Iphone apps.
Or you can scan the QR-code

Android app   Iphone app  

Använd GPS i mobilen om det är möjligt för att lättare hitta guiderna.
If possible, use your phone’s GPS to easier find the guides.

Respektive guide kan laddas ner i appen för att användas offline.
All guides can be downloaded in the apps for offline use.

Nerladdning kan lämpligen göras där det finns tillgång till fritt WiFi, t.ex. på Djurönäset.
When downloading, access to WiFi is recommended, for example at Djurönäset

 

Aktuella program