Föreningens roll

Djurö Konst & Kultur vill utgöra ett komplement till andra lokala föreningar och kulturverksamheter, t ex kyrklig verksamhet, idrotts- och annan fritidsverksamhet.  

Genom att initiera, samordna och driva samarbetsprojekt vill vi bidra med kulturell mångfald och till många nya positiva möten mellan bofasta och fritidsboende.

Allt arbete i föreningen sker ideellt!

Aktuella program