Styrelse beslutad vid årsmöte 2022-05-22

Lotta Lagerman ordförande
Ove Joanson vice ordförande
Eskil Stenstrand sekreterare
Kerstin Levander Sandqvist Kassör
Lars Nygren webmaster
Cecilia Hulin
Hans Fredriksson
Benkt Cnattingius
Lotta Blomquist
Peter Bergman

Revisorer:  

Jan Lilja ordinarie
Marina Backer Skaar Suppleant

Valberedning:  

Kristina Taylor
Heidi Löfving
Lena Röstlund Sjölund

E-post till styrelsen: info@djurokultur.se

 

Aktuella program