Styrelse beslutad vid årsmöte 2019-05-18

Lotta Lagerman ordförande
Ove Joanson vice ordförande
Eskil Stenstrand sekreterare
Kerstin Levander Sandqvist Kassör
Lars Nygren webmaster
Cecilia Hulin
Claes Fellbom
Benkt Cnattingius
Helena Bruun-Nystedt
Jörgen Edlén
Lotta Blomquist
Peter Bergman

Revisorer:  

Jan Lilja ordinarie
Marina Backer Skaar Suppleant

Valberedning:  

Karin Österman Sammankallande
Heidi Löfving
Lena Röstlund Sjölund

E-post till styrelsen: info@djurokultur.se

 

Aktuella program