Styrelse beslutad vid årsmöte 2019-05-18

Lotta Lagerman ordförande
Eskil Stenstrand sekreterare
Lars Nygren webmaster
Peter Bergman
Claes Fellbom
Ove Joanson
Lotta Blomquist
Cecilia Hulin
Benkt Cnattingius

Suppleanter:

Jörgen Edlén

Adjungerade:

Kerstin Levander Sandqvist Kassör
Helena Bruun-Nystedt Penseln

Revisorer:  

Jan Lilja ordinarie
Erik Ollas Suppleant

Valberedning:  

Karin Österman Sammankallande
Heidi Löfving
Lena Röstlund Sjölund

E-post till styrelsen: info@djurokultur.se

 

Aktuella program