Styrelse beslutad vid årsmöte 2017-04-23

Clas Fellbom, ordförande
Gunn Johansson, sekreterare
Lars Nygren , webmaster
Eskil Stenstrand
Leni Thalin
Lotta Lagerman
Peter Bergman

Suppleanter:

Britt-Marie Lewenhaupt
Eva Brink
Ove Joanson

Adjungerade:

Benkt Cnattingius Sjöhistoriska Stigen
Helena Bruun-Nystedt Föreningen Penseln
Kerstin Levander Sandqvist Kassör

Revisorer:  

Leif Andersson
Erik Ollas Suppleant

Valberedning:  

Karin Österman Sammankallande
Heidi Löfving
Rolf Svanström

 

VänföreningarStödjande Medlemmar

Gunnel och Lars Engwall

Maria Jesus och Jan Löfstrand